Bērnu grāmatas

Artas Ozolas-Jaunarājas
ilustrācijas un dizains

Bilžu grāmatas bērniem ir Artas sirdslieta. Tomēr viņas akvareļa tehnika prasa milzumu laika, tāpēc tas ir drīzāk vaļasprieks nekā darbs un vairāk par vienu grāmatu gadā tā uzzīmēt nevar. Tagad Arta aizrāvusies ar jaunu tehniku, akvareli un zīmējumu apvienojot ar kolāžu no visdažādākajiem sadzīves krikumiņiem un draziņas, kura ilustrācijas padara vēl nebēdnīgākas.