Skaidrīte Jaunarāja

1934–2004

Šī lapa pagaidām ir tikai sagatave. Tuvākajā laikā te ievietosim viņas tulkojumu pilnu sarakstu.

Ja interesējaties par Skaidrītes Jaunarājas darbiem vai meklējat citu ar viņu saistītu informāciju,
varat droši griezties pie viņas dēla Jāņa Jaunarāja vai vedeklas Artas Ozolas-Jaunarājas,
kuri ir arī viņas autortiesību mantinieki .
Autortiesības uz Skaidrītes Jaunarājas tulkojumiem pārvalda AKKA-LAA.

kontakti:

Jānis Jaunarājs: , 29517998
Arta Ozola-Jaunarāja: , 29543449