Arta & Jānis Jaunarāji

grafika, dizains,
foto u.c.  

Šī ir pašu veidota vietne par “brīvmāksliniekiem” Artu Ozolu-Jaunarāju un Jāni Jaunarāju. Tās materiāli ņemti no 20 gadus krātiem elektroniskajiem arhīviem.


Arta un Jānis ir arī vecākās Jaunarāju paaudzes mantinieki un pārstāv visu, kas saistīts ar gleznotāja Oļģerta Jaunarāja un tulkotājas Skaidrītes Jaunarājas, kā arī Artas mātes Zinas Ulstes darbiem.

daži darbi ievadam